دورهمی ادبی
پاییزان ۱۴۰۲ خورشیدی
سپاس از شرکت کنندگان و داوران
سپاس از مجموعه ی خوب اسپرلوس مشهد