بحث های غیراخلاقی در محفل فراهان ممنوع است حتی اگر در حد یک استیکر یا گیف باشد.

توهین به نظرها و باورهای دیگران در محفل فراهان ممنوع است.

انجام تکلیف ها بر همه به ویژه سرگروه ها لازم است چون باید الگو باشند و ضعف های تیم متوجه آنان است.

یاری و همکاری در کارهای محوله با توجه به شرایط دوستان پسندیده است، اما اگر كوتاهی در آن تكلیف باشد شخصی كه خودش را جایگزین كرده، تنبیه می شود.

برای دورهمی ها و مراسم ها باید تمیز و آراسته بود.

تأخیر در دورهمی ها و تمامی قرارها بیش از ۱۵ دقیقه پذیرفته نیست.

شرکت در تمامی برنامه های محفل باید با اطلاع و هماهنگی خانواده ها باشد.

هیچ پیامی بدون هماهنگی با استاد در گروه های فراهان پین نمی شود.

هیچ عکس و فیلمی بدون هماهنگی با استاد، استوری و پست و برای کسی ارسال نمی شود.

هیچ فردی بدون هماهنگی با استاد از گروه خارج نمی شود وگرنه دیگر به عضویت فراهان در نمی آید.

باید ظرفیت شوخی داشته باشیم و با ادب شوخی کنیم.

در دورهمی ها و جلسه ها باید سکوت و متانت را رعایت کنیم.

در گروه و كامنت ها هرگز غلط املایی و غیر رسمی نباید داشته باشیم چرا كه ما سفیران ادبی هستیم.

باید در یكی از سه حوزه (اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب) با دیگران همكاری كنیم.

باید به همدیگر چیزهای خوب یاد دهیم.

باید یکدیگر را دوست بداریم و تشویق کنیم اما احساس، مانع تصمیم عاقلانه نشود.

تمام رفتارها و گفتارها یادداشت می شود و تخفیف دادن در تنبیه ها و چشم پوشی از كوتاهی ها بدون هیچ جانبداری، به اندازه و در زمان خودش، کاملا عادلانه رعایت می شود.