نشانه گذاری در زبان فارسی:
این قسمت: نقطه و ویرگول