فنگشویی هفت‌سین

فنگشویی یک دانش ۳ هزار ساله است.
خرافه را با این دانش کهن ترکیب نکنید.
کتاب مقدس (قرآن یا هر کتابی که مطابق با دین و اعتقادات شماست یا حتی دیوان حافظ، دیوان شمس، شاهنامه و…) را بالای سفره در ناحیه ی شمال شرق بگذارید که نماد راه روشن و راهنمای زندگی است.‌‌
آب و آینه نماد روشنی و پاکی در شمال و بالای سفره باشد. در تنگ آب به جای ماهی های قرمز که پس از چند روز می میرند لطفا از نارنج که سنت دیرینه ی ما ایرانیان است، استفاده کنید.‌
نارنج در آب نماد چرخش روزگار و گردش ۱۲ ماه به خوشی و نیکی به هنگام تحویل سال است. به گفته ی پروفسور دکتر حسابی، آب نماد فضا و کیهان و نارنج نماد کره ی زمین است به معنای زمین در کیهان.
سنجد و سمنو را می توانید در ناحیه ی شمال غرب بالای سفره قرار دهید به نیت طول عمر عزیزان.
سیر نماد سلامتی در ناحیه ی غرب سفره قرار گیرد.
شمع نماد روشنی و پاکی در وسط سفره باشد تا نور و روشنی به همه ی زندگی شما سرازیر شود. شمع ها را همیشه روشن نگه دارید.
سبزه و سنبل نماد سرسبزی و رویش مجدد و حیات دوباره است و در ناحیه شرق سفره باشد.
سیب نماد سلامتی است و در ناحیه ی جنوب غرب سفره بگذارید.
سرکه را هم کنار سیب بگذارید.
سماق قرمز در جنوب و پایین سفره باشد.
سکه نماد ثروت و برکت است و در ناحیه ی جنوب شرق قرار گیرد. سکه ها را روی قرصی از نان قرار دهید تا به پولتان برکت دهد.
تخم مرغ نماد نطفه و باروری است که در ناحیه ی شمال و بالای سفره کنار آب و آینه به نیت رشد نطفه ی سالم قرار گیرد به خصوص برای زوج های جوان به نیت بچه دار شدنشان.

نکته ی مهم: در ایران باستان و آیین زرتشت هر یک از سین های هفت سین نماد آب های پاک، باروری، دلبستگی، جاودانگی، خواربار، باران و… بوده است.

Read More